Qeld Privacybeleid

Qeld begrijpt hoe belangrijk uw privacy is. Het doel van deze privacybeleid is daarom om u inzicht te geven hoe Qeld uw persoonsgegevens verzamelt, waarom we dit doen en waar deze persoonsgegevens worden opgeslagen. Dit privacybeleid beschrijft tevens uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en hoe u deze rechten kunt uitoefenen. 

Om onze diensten en bedrijfsleningen te kunnen verstrekken, moeten we persoonsgegevens kunnen verwerken en gebruiken zoals beschreven in dit privacybeleid.

"Qeld", "wij", "onze" of "ons" betekent Qred AB (org. nr. 559008-9800) en alle andere bedrijven binnen de Qred Group - Qred Holding AB (publ) (org. nr. 559031-0685) en Qred Factoring AB (org. Nr. 559221-0180) geregistreerd bij het Zweedse bedrijvenregister en met ons hoofdkantoor op Tulegatan 15, 113 53 Stockholm, Zweden. Voor de doeleinden van de EU-gegevensregelgeving zijn wij de gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonlijke gegevens die we van u ontvangen of anderszins over u verzamelen.  We zijn tevens verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat we uw persoonlijke gegevens gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensprivacy (EU-verordening 2016/679).


Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het verwerken van persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacybeleid. 


1 Welke persoonsgegevens verwerken we? 

Informatie die u ons verstrekt. Dit omvat alle persoonsgegevens die u ons verstrekt, inclusief gegevens die worden verstrekt tijdens een leningaanvraag. Dit omvat tevens persoonlijke gegevens zoals naam, adres, e-mail, telefoonnummers en nationale identificatienummers. Er kan ook om informatie over uw bedrijf gevraagd worden, zoals uw bedrijfsplannen, bankrekeninggegevens en betalingsgeschiedenis.

Informatie die we over u verzamelen: Als onderdeel van het kredietbeoordelingsproces moeten we bepaalde informatie over u en uw bedrijf verzamelen. We doen dit om u te voorzien van de best mogelijke kredietaanbieding en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen volgens de wet- en regelgeving omtrent het Ken-uw-klant-principe (KYC), alsmede anti-witwas- en anti-terrorismefinanciering.  We verzamelen tevens informatie van derden, zoals kredietbeoordelaars en andere openbaar beschikbare informatiebronnen. Deze informatie kan het volgende bevatten:


 • Identificatie- en contactgegevens: naam, geboortedatum, identificatienummer, adres, telefoonnummer, nationaliteit etc.
 • Financiële informatie: informatie verzameld van derden, zoals gegevens over uw inkomen en andere kredietinformatie.
 • Kredietgeschiedenis: informatie verzameld van derden, zoals financiële geschiedenis, negatieve kredietregistraties en eerdere betalings- en kredietacceptaties.
 • Informatie over hoe u onze diensten gebruikt en met ons communiceert. We verzamelen informatie over hoe u onze diensten gebruikt, inclusief details over openstaande en historische schulden en uw betalingsgeschiedenis bij Qeld; technische gegevens zoals reactietijden van webpagina's, downloadfouten, persoonlijke voorkeuren; uw interacties met het klantenteam van Qeld, enz.
 • Informatie over apparatuur: informatie zoals IP-adres, taalinstellingen, browserinstellingen, besturingssysteem, platform en schermresolutie.
 • Geografische informatie: informatie over uw geografische positie.
 • Informatie van externe sanctielijsten en PEP-lijsten: we kunnen uw informatie screenen op lijsten van personen die aan sancties onderworpen zijn, alsmede lijsten van personen die aangemerkt zijn als ‘politiek prominent persoon’ (PEP).
 • Speciale categorieën persoonsgegevens: u kunt, geheel vrijwillig, ervoor kiezen om ons informatie te verstrekken die kan worden geclassificeerd als "Speciale categorieën gegevens" volgens EU-verordening 2016/679, waaronder informatie die uw religieuze, politieke en/of filosofische overtuigingen onthult, lidmaatschap van een vakbond, of informatie over gezondheid, seksleven of seksuele geaardheid. Wij zullen nooit om deze informatie om onze diensten te kunnen verlenen. Als u ons dergelijke informatie wilt verstrekken, wordt deze als volledig vrijwillig en op basis van uw uitdrukkelijke toestemming beschouwd. Als u meer wilt weten over toestemming en hoe u deze kunt intrekken, kunt u het gedeelte over toestemming, verderop in dit privacybeleid, raadplegen.
 • Servicespecifieke informatie: om u sommige van onze diensten te kunnen leveren, is het mogelijk dat we aanvullende persoonsgegevens verzamelen en verwerken die niet onder de bovenstaande categorieën vallen.


2 Wat doen we met deze informatie?

We gebruiken deze informatie om onze diensten te kunnen aanbieden en verbeteren. We verwerken persoonsgegevens om onze diensten te verlenen en bedrijfsleningen te verstrekken aan kleine en middelgrote bedrijven. Deel van dit proces is tevens het verzamelen van gegevens om onze diensten te verbeteren. Onderstaand vindt u een overzicht hoe wij persoonsgegevens verwerken en wat de juridische grondslag betreft de verwerking van deze gegevens is:

Persoonsgegevens die verwerkt worden Het doel van de verwerking Juridische grondslag voor de verwerking
Identificatie- en contactgegevens, betalingsinformatie, financiële informatie, informatie over apparaten en servicespecifieke informatie. Om de identiteit van de klant op afstand te bevestigen en om de contactgegevens te verifiëren. Om te voldoen aan onze contractuele verplichting, hetzij wanneer we bezig zijn een overeenkomst met u aan te gaan, hetzij wanneer we reeds een overeenkomst met u zijn aangegaan. Wij moeten relevante persoonsgegevens verzamelen om aan onze contractuele verplichting met u te kunnen voldoen. We hebben tevens een wettelijke verplichting om te voldoen aan de KYC-vereisten en de identiteit van onze klanten vast te stellen.
Identificatie- en contactgegevens, betalingsinformatie, informatie over diensten/producten, informatie over de interactie tussen u en Qeld, informatie over apparatuur, informatie van externe sanctielijsten en PEP-lijsten en servicespecifieke informatie. Om onze diensten te kunnen aanbieden, bijvoorbeeld door het uitvoeren van een kredietbeoordeling en een KYC-controle (Ken-uw-klant-principe). Om te voldoen aan onze contractuele verplichting, hetzij wanneer we bezig zijn een overeenkomst met u aan te gaan, hetzij wanneer we reeds een overeenkomst met u zijn aangegaan. Wij moeten relevante persoonsgegevens verzamelen om aan onze contractuele verplichting met u te kunnen voldoen. We hebben tevens een wettelijke verplichting om te voldoen aan de KYC-vereisten en de identiteit van onze klanten vast te stellen.
Identificatie- en contactgegevens, betalingsinformatie, informatie over diensten/producten, informatie over de interactie tussen u en Qeld en servicespecifieke informatie. Om onze diensten te kunnen aanbieden Om te voldoen aan onze contractuele verplichting, hetzij wanneer we bezig zijn een overeenkomst met u aan te gaan, hetzij wanneer we reeds een overeenkomst met u zijn aangegaan. Wij moeten relevante persoonsgegevens verzamelen om aan onze contractuele verplichting met u te kunnen voldoen. We hebben tevens een wettelijke verplichting om te voldoen aan de KYC-vereisten en de identiteit van onze klanten vast te stellen.
Identificatie- en contactgegevens, betalingsinformatie, informatie over diensten/producten, informatie over de interactie tussen u en Qeld en servicespecifieke informatie. Om fraude te voorkomen en risico's te beheersen. Om te voldoen aan wetten die vereisen dat Qeld bepaalde informatie over onze klanten verzamelt. We hebben ook een gerechtvaardigd belang om fraude te voorkomen. Wij waken ervoor dat de verwerking van persoonsgegevens die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is om ons gerechtvaardigd belang te vervullen en dat ons belang zwaarder weegt dan uw belang om uw persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.
Identificatie- en contactgegevens, betalingsinformatie, informatie over diensten/producten, financiële informatie, informatie over de interactie tussen u en Qeld, informatie over apparatuur, informatie van externe sanctielijsten en PEP-lijsten en servicespecifieke informatie. Om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving, zoals AML-wetgeving en regelgeving omtrent boekhoudkundige handelingen. Om te voldoen aan wetten die vereisen dat Qeld bepaalde informatie over onze klanten verzamelt.
Identificatie- en contactgegevens, betalingsinformatie, informatie over diensten/producten, financiële informatie, informatie over de interactie tussen u en Qeld. Om onze dienstverlening te verbeteren, bijvoorbeeld door onze kredietmodules te verbeteren en frauderisico's te minimaliseren. Qeld heeft een gerechtvaardigd belang om interne risico's te beheersen, met name risico's die verband houden met fraude. Wij waken ervoor dat de verwerking van persoonsgegevens die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is om ons gerechtvaardigd belang te vervullen en dat ons belang zwaarder weegt dan uw belang om uw persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.
Identificatie- en contactgegevens, betalingsinformatie, informatie over diensten/producten, financiële informatie, informatie over de interactie tussen u en Qeld, informatie over apparatuur, informatie van externe sanctielijsten en PEP-lijsten en servicespecifieke informatie. Voor interne doeleinden, zoals de analyse van data, testen en statistische doeleinden. Qeld heeft een gerechtvaardigd belang om data te analyseren, testen en statistieken te beheren. Wij waken ervoor dat de verwerking van persoonsgegevens die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is om ons gerechtvaardigd belang te vervullen en dat ons belang zwaarder weegt dan uw belang om uw persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.
Identificatie- en contactgegevens, betalingsinformatie, informatie over diensten/producten, financiële informatie, informatie over de interactie tussen u en Qeld, informatie over apparatuur en informatie over het gebruikte platform. U voorzien van marketing- en persoonlijke aanbiedingen met betrekking tot onze diensten. U kunt zich op elk moment hiervoor afmelden door contact met ons op te nemen. U vindt de contactgegevens van Qeld verderop in dit privacybeleid. Qeld heeft een gerechtvaardigd belang om marketing- en persoonlijke aanbiedingen te doen met betrekking tot onze diensten. Wij waken ervoor dat de verwerking van persoonsgegevens die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is om ons gerechtvaardigd belang te vervullen en dat ons belang zwaarder weegt dan uw belang om uw persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.
Identificatie- en contactgegevens, betalingsinformatie, informatie over diensten/producten, financiële informatie, informatie over de interactie tussen u en Qeld, informatie over apparatuur, informatie van externe sanctielijsten en PEP-lijsten en servicespecifieke informatie. Om gegevens te analyseren voor productontwikkeling en producttesten (d.w.z. het verbeteren van onze risico- en kredietmodules). Qeld heeft een gerechtvaardigd belang om gegevensanalyses uit te voeren voor productontwikkeling en producttesten. Wij waken ervoor dat de verwerking van persoonsgegevens die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is om ons gerechtvaardigd belang te vervullen en dat ons belang zwaarder weegt dan uw belang om uw persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.
Opgenomen telefoongesprekken Voor de verbetering van onze diensten, training en kwaliteitswaarborging en om aan te tonen wat er tussen u en de klantenservice van Qred is besproken en besloten. Qeld heeft een gerechtvaardigd belang om onze services te verbeteren door de kwaliteit van onze services te beoordelen en te documenteren wat er tussen u en het klantenteam van Qred is besproken en besloten. Wij waken ervoor dat de verwerking van persoonsgegevens die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is om ons gerechtvaardigd belang te vervullen en dat ons belang zwaarder weegt dan uw belang om uw persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken. Qeld heeft als betalingsinstelling een wettelijke verplichting om persoonsgegevens te verzamelen en documenteren die nodig zijn voor de verlening van onze diensten.
Identificatie- en contactgegevens, betalingsinformatie, informatie over diensten/producten, financiële informatie, informatie over de interactie tussen u en Qeld. Om een kredietbeoordeling uit te voeren voordat een leningsaanvraag wordt goedgekeurd. Om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen met betrekking tot u wanneer we bezig zijn met het aangaan van een overeenkomst met u. We moeten daarom relevante informatie verzamelen om aan onze contractuele verplichting te voldoen.
Identificatie- en contactgegevens, betalingsinformatie inclusief kredietgeschiedenis, informatie over voorkeuren betreft diensten/producten, financiële informatie en informatie over de interactie tussen u en Qeld. Voor zakelijke verbetering zoals het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken met betrekking tot onze diensten, via e-mail, sms, telefoon of op andere manieren. Qeld heeft een gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening te verbeteren door de kwaliteit van onze dienstverlening te beoordelen. Wij waken ervoor dat de verwerking van persoonsgegevens die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is om ons gerechtvaardigd belang te vervullen en dat ons belang zwaarder weegt dan uw belang om uw persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.
Identificatie- en contactgegevens, financiële informatie (indien beschikbaar) en informatie over de interactie tussen u en Qeld. Om te bepalen op welke manier wij het beste met u kunnen communiceren en in contact kunnen komen over openstaande schulden. Qeld heeft een gerechtvaardigd belang om op een effectieve manier contact met u op te nemen. Wij waken ervoor dat de verwerking van persoonsgegevens die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is om ons gerechtvaardigd belang te vervullen en dat ons belang zwaarder weegt dan uw belang om uw persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.
Identificatie- en contactgegevens, informatie over diensten/producten, informatie over de interactie tussen u en Qeld, informatie over apparatuur en servicespecifieke informatie. Om te bepalen welk soort marketing we u kunnen bieden. Deze verwerking van persoonsgegevens stopt als u ervoor kiest om u uit te schrijven. Dit kan betrekking hebben op profilering (zie hieronder voor meer informatie). Qeld heeft een gerechtvaardigd belang om te bepalen welke marketing we u kunnen aanbieden. Wij waken ervoor dat de verwerking van persoonsgegevens die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is om ons gerechtvaardigd belang te vervullen en dat ons belang zwaarder weegt dan uw belang om uw persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.
Identificatie- en contactgegevens, betalingsinformatie, informatie over diensten/producten, financiële informatie, informatie over de interactie tussen u en Qeld, informatie van externe sanctielijsten en PEP-lijsten en servicespecifieke informatie. Om Qeld te beschermen tegen juridische claims en de wettelijke rechten van Qeld te handhaven. Om de wet- en regelgeving na te leven. Qeld heeft een legitiem belang om zichzelf te beschermen tegen juridische claims en wettelijke rechten af ​​te dwingen. Wij waken ervoor dat de verwerking van persoonsgegevens die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is om ons gerechtvaardigd belang te vervullen en dat ons belang zwaarder weegt dan uw belang om uw persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

3 De kredietdiensten van Qeld 

Bij de volgende diensten krijgt u van Qeld u een zakelijk krediet:

 • Qeld Bedrijfsleningen
 • Qred Factoring - factoringactiviteiten (het kopen van zakelijke factureren) 

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met bedrijven die een kredietbeoordeling uitvoeren en andere leveranciers om een ​​kredietwaardigheidscontrole uit te voeren wanneer u een zakelijke lening (Qeld-lening) of factoringsactiviteiten aanvraagt ​​bij de Qeld.

Om onze diensten te kunnen aanbieden, voeren wij een kredietbeoordeling op u uit (kredietwaardigheidscontrole) uit. De kredietbeoordeling is gebaseerd op identificatie- en contactinformatie, informatie over hoe u omgaat met Qeld en andere financiële informatie. Financiële informatie omvat informatie die extern wordt verstrekt door bedrijven die kredietbeoordelingen uitvoeren, op basis van bijvoorbeeld inkomsten en betalingsachterstanden.

De kredietbeoordeling is gebaseerd op identificatie- en contactinformatie en informatie over hoe u met Qred omgaat. Dit omvat hoe u met ons omgaat en communiceert, maar ook financiële informatie die u ons verstrekt, bijvoorbeeld transactiegegevens, bankrekeningafschriften en externe informatie van kredietbeoordelingsbedrijven.

4 Marketing en communicatie

We kunnen uw contactgegevens gebruiken om met u te communiceren. We kunnen dit doen door klantenonderzoeken uit te voeren of door aanbiedingen te sturen met betrekking tot onze producten / diensten op basis van onze relatie met u. Als u ervoor kiest om dergelijke communicatie / informatie niet te willen ontvangen, kunt u op elk moment contact met ons opnemen via privacy@qeld.nl.

Om u op maat gemaakte aanbiedingen en kortingen te kunnen geven, kijken we naar informatie over uw interactie met Qred, uw identificatie- en contactinformatie, informatie over producten / diensten en uw gebruik van deze diensten. Deze verwerking kan profilering veroorzaken (zie uittreksel 6 voor meer informatie). De informatie vormt de basis voor Qeld’s (Qred AB’s) marketing- en klantanalyse en de ontwikkeling van statistische informatie. We passen aanbiedingen aan o.b.v.  identificatie- en contactinformatie, informatie over betalingspatronen en uw interactie met Qred, welke we gebruiken om onze diensten en onze aanbiedingen te verbeteren. We kunnen informatie gebruiken om persoonlijke aanbiedingen te presenteren via post, e-mail, sms of andere digitale kanalen.

U kunt zich afmelden voor persoonlijke, op-maat-gemaakte aanbiedingen door op de link in de digitale communicatie te klikken of door rechtstreeks contact met ons op te nemen (zie onderstaande contactgegevens).


5 Toestemming 

In gevallen waarin Qeld uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming of uitdrukkelijke toestemming (bijvoorbeeld wanneer u ons volmacht geeft voor een derde partij om toegang te krijgen tot uw informatie of ons aanvullende informatie geeft die gevoelige gegevens vormt). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen. Het intrekken van uw toestemming leidt niet tot een mindere versie van onze diensten, aangezien we deze informatie niet nodig hebben om onze diensten aan te bieden.


6 Profiling and automated decision making 

"Profilering" betekent geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten die op u betrekking hebben te evalueren, bijvoorbeeld om aspecten van uw financiële situatie of uw voorkeuren, zoals aankoopbelangen, te analyseren en/of te voorspellen. We gebruiken profilering op basis van uw persoonsgegevens waar we over beschikken om individuele of geautomatiseerde beslissingen over u te nemen, voor de volgende doeleinden:

 • Om te voorspellen welke marketinginhoud voor u interessant is. U kunt hier altijd bezwaar tegen maken en u uitschrijven voor de marketingcommunicatie, en deze profilering, door contact met ons op te nemen. Voor meer informatie over onze verwerking van persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden, zie sectie 4 hierboven);
 • Om te bepalen welke aanbiedingen het beste bij u passen;
 • Om te bepalen wat de meest geschikte manier is om met u in contact te komen over openstaande schulden;

Sommige van onze diensten maken tevens, ter aanvulling, gebruik van profilering om de toepasselijke dienst aan u te leveren, bijvoorbeeld om u relevante financiële inzichten te geven, te selecteren welke aanbiedingen we u kunnen geven (in overeenstemming met de voorwaarden van de relevante dienst).

Beslissingen met juridische of vergelijkbare significante gevolgen

Geautomatiseerde besluitvorming met rechtsgevolgen of geautomatiseerde beslissingen met een vergelijkbaar significant effect, betekent dat sommige beslissingen in onze diensten uitsluitend gebaseerd zijn op automatische middelen, zonder enige interactie van onze werknemers. Deze beslissingen kunnen een aanzienlijke impact hebben voor jou als consument. Door dergelijke beslissingen op geautomatiseerde wijze te nemen, verhoogt Qeld de objectiviteit en transparantie in de beslissingen bij het aanbieden van de betreffende diensten.

We gebruiken dit type geautomatiseerde besluitvorming wanneer we:

 • Beslissen om uw aanvraag voor het gebruik van een kredietdienst goed te keuren;
 • Beslissen om uw aanvraag voor het gebruik van een kredietdienst af te keuren;
 • Beslissen of u een risico op fraude of witwaspraktijken vormt, bijvoorbeeld als uit onze verwerking van persoonsgegevens blijkt dat u gedrag vertoont dat overeenkomt met witwassen of frauduleus gedrag, uw gedrag niet consistent is met uw eerdere gebruik van onze diensten of als het lijkt alsof u uw ware identiteit heeft verborgen. In dit soort situaties controleert Qred ook of een bepaalde klant wel of niet op een zogenaamde sanctielijst staat.

U hebt altijd het recht om een ​​geautomatiseerde beslissing die een juridisch of vergelijkbaar significant effect heeft (samen met de daarmee verbonden profilering) aan te vechten door contact met ons op te nemen via het e-mailadres privacy@qeld.nl. Een medewerker van het Qeld-team bekijkt vervolgens uw situatie.


7 Partijen met wie we persoonsgegevens kunnen delen

Leveranciers of onderaannemers. We kunnen mogelijk persoonsgegevens delen met de leveranciers en onderaannemers die we gebruiken om onze diensten aan u aan te bieden. Zo hebben we verschillende softwareleveranciers en zakelijke adviseurs. Zij verwerken namens ons de persoonsgegevens die wij hebben ontvangen. We kunnen ook kiezen om persoonsgegevens te delen met andere financiële leveranciers waarmee we een zakelijke relatie hebben. We nemen redelijke, juridische, technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens veilig worden gedeeld.

Kredietbeoordelaars. Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met kredietbeoordelaars en vergelijkbare partijen om uw kredietwaardigheid te toetsen als u een lening aanvraagt. 

Autoriteiten. We hebben een wettelijke verplichting om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen en om andere wettelijke vereisten te volgen. Qeld kan uw persoonsgegevens delen met autoriteiten (zoals politie of belastingdienst) wanneer dit nodig wordt geacht om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Incassobedrijven. Qeld kan persoonsgegevens delen wanneer we een incassobureau inschakelen of opdracht geven om een ​​schuld te innen. Het delen van persoonsgegevens in dit verband gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang om een schuld te kunnen innen. De incassobureaus verwerken de persoonsgegevens ofwel in overeenstemming met hun eigen privacybeleid, ofwel in opdracht van Qred. De incassobureaus kunnen uw onbetaalde schulden ook aangeven bij kredietbeoordelaars of deurwaarders, wat invloed kan hebben op uw kredietwaardigheid en uw vooruitzichten om toekomstige kredieten aan te vragen.

Afstoting. In het geval dat Qeld claims, zaken of activa verkoopt of koopt, kan Qeld uw persoonsgegevens bekendmaken aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke claims, zaken of activa. Als Qeld al, of vrijwel al, zijn activa worden verworven door een derde partij, kunnen persoonsgegevens over de klanten van Qred worden bekendgemaakt en gedeeld.

Sociale media. In gevallen waar u contact met ons opneemt via sociale media, zoals Facebook, Twitter of Instagram, worden uw persoonsgegevens verwerkt (zelfs voor het platform) in overeenstemming met het privacybeleid van het betreffende platform.


8 Waar verwerken we persoonsgegevens?

We trachten alle persoonsgegevens binnen de EU / EES te verwerken. In sommige gevallen kan de informatie echter worden overgedragen aan een andere leverancier die deze gegevens in landen buiten de EU / EES verwerkt. Qeld waakt ervoor dat redelijke juridische, technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat alle gegevens op een veilige manier worden beheerd. We zorgen ervoor dat een toereikend beschermingsniveau wordt gehandhaafd en dat passende bescherming wordt geboden in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.


9 Hoe lang gebruiken we uw persoonsgegevens?

We zullen uw persoonsgegevens verwerken en bewaren gedurende de periode die nodig is om het respectieve doel van onze verwerking te vervullen, zoals contractuele verplichtingen. Deze doeleinden worden beschreven in dit privacybeleid. Dit betekent dat, ook al stoppen we met het verwerken van uw persoonsgegevens voor een bepaald doel, we uw persoonsgegevens mogelijk toch moeten bewaren als de gegevens nodig zijn voor een ander doel, bijvoorbeeld vanwege een wettelijke verplichting.


10  Uw recht op toegang, correctie en verwijdering.

Recht om geïnformeerd te worden. U heeft het recht geïnformeerd te worden over hoe wij uw gegevens verwerken. We doen dit via deze privacyverklaring, andere informatie op onze website en door vragen te beantwoorden die aan ons zijn gestuurd.

Recht op toegang tot uw persoonsgegevens. U kunt een kopie van uw gegevens opvragen als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Deze kopie van uw persoonlijke gegevens kan ook worden verzonden in een machinaal leesbaar formaat (d.w.z. "dataportabiliteit").

Recht op correctie. U heeft het recht om onjuiste of onvolledige informatie over uzelf te corrigeren.

Recht op verwijdering. U heeft het recht om een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer het niet langer nodig is dat wij de gegevens verwerken voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of wanneer u uw toestemming heeft ingetrokken. In sommige gevallen zijn wij echter verplicht om de persoonsgegevens te bewaren vanwege een wettelijke verplichting.

Recht om de verwerking van uw gegevens te beperken of bezwaar te maken tegen onze verwerking. Als u van mening bent dat uw gegevens onjuist zijn of u vindt dat wij uw gegevens onrechtmatig gebruiken, dan heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking te stoppen. U kunt tevens bezwaar maken tegen onze verwerking als u denkt dat er omstandigheden zijn die een dergelijke verwerking onwettig zouden maken. Verder kunt u er altijd bezwaar tegen maken dat wij uw gegevens gebruiken voor directe marketingdoeleinden.

Recht om toestemming in te trekken. Wanneer we uw gegevens verwerken op basis van toestemming of expliciete toestemming, kunt u deze toestemming op elk moment intrekken.

Recht om een ​​klacht in te dienen. U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij uw nationale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming of door contact met ons op te nemen, zie contactgegevens verderop.


11 Ons cookiebeleid

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologie om de klantervaring te verbeteren wanneer u onze website gebruikt. We gebruiken ook cookies om statistische gegevens te verzamelen over hoe onze website werkt en wordt gebruikt, waarmee we onze systemen en website te verbeteren. Om uw individuele ​​gebruikerservaring nog beter te maken, gebruikt Qeld cookies en trackingtechnologieën in onze interfaces, zoals onze website. U kunt meer informatie vinden over deze tracking- en cookie-technologieën, en lezen hoe u deze accepteert of weigert, in onze online interfaces.


12 Contact us 

Qeld (filiaal van Qred AB) staat geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met kvk-nummer 72603372. Qeld is gevestigd op de Keizersgracht 391 A, 1016 EJ Amsterdam. Voor vragen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met Qeld via privacy@qeld.nl. U vindt tevens meer informatie over ons bedrijf en bedrijfsvoering via onze website www.qeld.nl. 


13 Diversen

Ons privacybeleid bijwerken: Qeld kan dit privacybeleid bijwerken en wijzigen wanneer Qeld dat nodig acht. Kennisgeving hiervan kan via onze website worden gecommuniceerd.


Heading

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil

Newsletter

By submitting my data, I agree to Qred’s processing of personal data. You can read more in our privacy policy.

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil

Nyhedsbrev

Ved at indsende mine data accepterer jeg Qreds behandling af personoplysninger. Du kan læse mere i vores Privatlivspolitik.

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil

Newsletter

By submitting my data, I agree to Qeld’s processing of personal data. You can read more in our privacy policy.

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil

Nieuwsbrief

Door mijn gegevens in te dienen, ga ik akkoord met de verwerking van persoonsgegevens door Qeld. Je kunt meer lezen over dit onderwerp in ons privacybeleid.

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil

Newsletter

By submitting my data, I agree to Qred’s processing of personal data. You can read more in our privacy policy.

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil

Tilaa uutiskirjeemme

Lähettämällä tiedon annan Qredille luvan käsitellä henkilötietojani. Voit lukea lisää tietosuojakäytännöstämme.

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil